Folketingsvalg


Folketingsvalg

I den danske Grundlov står der skrevet, at Folketingsvalg minimum skal afholdes hvert 4. år. Det er statsministeren der udskriver valg, og det kan vedkommende gøre i løbet af de fire år, når det passer vedkommende, men hvis vedkommende ikke udskriver valg inden de 4 år er gået, vil den danske stat overgå til militæret i første omgang.

Der er tradition for, at der stemmes om tirsdagen, men det er der ingen regler for. Der er heller ikke nogen regler om, hvor lang tid før valget skal udskrives, men der er tradition for at det udskrives 20 eller 21 dage før valgdagen.