Spørgetime


Spørgetime

Spørgetimen bliver i udgangspunktet holdt hver anden tirsdag fra kl.13-14, medmindre andet er aftalt.

I spørgetimen har lederne, af partierne uden for regeringen, mulighed for at stille spørgsmål direkte til statsministeren.

Spørgetimen kan indledes med en redegørelse på max. 5 min. af statsministeren. Efter det får lederen, af det største parti unden for regeringen, lov til at stille sit første spørgsmål.

Spørgsmålet må ikke tage længere end 2 min. at stille, og statsministeren må ikke bruge mere end 2 min. på at svare. Efter det første parti har stillet sit spørgsmål, kan de få ordet 2 gange i 1 min. Herefter er det så de øvrige partiledere, de har én sekvens hver.