Forsvarsminister


Forsvarsminister

En forsvarsminister er minister for et lands forsvar. Forsvarsministeren leder oftest et forsvarsministerium.

Danmark havde fra 1848 et krigsministerium og et marineministerium, der tog sig af land- hhv. søforsvaret. Fra 1905 var krigs- og marineministerposterne forenet, mens ministeriet først blev lagt sammen i 1950.

Den nuværende danske forsvarsminister er Nicolai Wammen (A) (siden 9. august 2013).

Nicolai Wammen

Forsvarsminister