Justitsminister


Justitsminister

Mette Frederiksen (S) er Justitsminister i Danmark.

Justitsministeren er øverste chef i Justitsministeriet, som beskæftiger sig med opgaver vedrørende det samlede justitsvæsen, det er politiet- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg.

Fondslovgivning, registerlovgivning og udlændingeområdet hører også under de områder Justisministeriet tager sig af.

Mette Frederiksen

Justitsminister