Udenrigsminister


Udenrigsminister

Udenrigsministeren er minister for det udlandspolitiske, og har ansvaret for at repræsentere landet i udlandet til fx. topmøder og officielle besøg. Den nuværende Radikale udenrigsminister er Martin Lidegaard.

En udenrigsminister er den minister, der har ansvaret for sit lands udenrigspolitik, dvs. sit lands forhold til andre lande.

Forskellige lande organiserer deres udenrigstjenester på forskellig vis. Danmark har traditionelt ét ministerium med hovedansvar for udenrigsforhold, Udenrigsministeriet.

Martin Lidegaard

Udenrigsminister