Vicestatsminister


Vicestatsminister

Morten Østergaard (RV) er Danmarks Vicestatsminister. Vicestatsministeren overtager statsministerens opgaver under statsministerens midlertidige fravær.

Morten Østergaard

Vicestatsminister